0
  • 045-951-211 (Office)
  • 093-323-4868 (หญิง) 
  • 095-616-3574 (โบ๊ท) 
  • 093-325-7193 (ป๊อป) 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2018-12-03
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 176,613 ครั้ง
Online : 9 คน
จำนวนสินค้า : 178 รายการ

รับทำวีซ่า

วีซ่าจีน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 1,800 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 2,800 บาท / คน

วีซ่าออสเตรเลีย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 5,221 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 7,721 บาท / คน

วีซ่าอินเดีย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,075 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 4,075 บาท / คน

วีซ่าอเมริกา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 5,440 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 5,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 10,440 บาท / คน

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,136 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,636 บาท / คน

วีซ่าเชค
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,560 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 6,060 บาท / คน

วีซ่าออสเตรีย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,560 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 6,060 บาท / คน

วีซ่าสวีเดน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,650 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 6,150 บาท / คน

วีซ่าเนเธอร์แลนด์
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,296 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,796 บาท / คน

วีซ่านอร์เวย์
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,150 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,650 บาท / คน

วีซ่าอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,900 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 7,400 บาท / คน

วีซ่าอิตาลี
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,911 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,411 บาท / คน

วีซ่าสเปน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,496 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,496 บาท / คน

วีซ่าเยอรมัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,500 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 4,500 บาท / คน

วีซ่าฝรั่งเศส
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,436 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,936 บาท / คน

วีซ่าแคนาดา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,560 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 6,060 บาท / คน

วีซ่าดูไบ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,650 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 5,650 บาท / คน

วีซ่านิวซีแลนด์
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 5,600 บาท (ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท
รวมค่าบริการทั้งหมด 7,600 บาท / คน