0
 • 045-951-211 (Office)
 • 093-323-4868 (หญิง) 
 • 095-616-3574 (โบ๊ท) 
 • 093-325-7193 (อ้อม) 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2018-12-03
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-12-09
จำนวนครั้งที่ชม : 57,244 ครั้ง
Online : 35 คน
จำนวนสินค้า : 162 รายการ

มีผู้ชม 88 ครั้ง
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] 3 วัน 2 คืน (FD) มิ.ย.62 - ม.ค.63
รหัสสินค้า : ZHKG10
ราคา ฿13,999.00THB
 • วัดโป่วหลิน
 • บัวลอยหยินหยาง
 • ผ่านสะพานชิงหม่า
 • VICTORIA PEAK
 • ชายหาด รีพัลส์เบย์
 • วัดแชกงหมิว
 • โรงงานจิวเวอร์รี่
 • ร้านหยก
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
 • OCEAN TERMINAL
 • A SYMPHONY OF LIGHTS
 • วัดอาม่า
 • วิหารเซนต์ปอล
 • THE PARISIAN MACAO
 • THE VENETIAN MACAU
 
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก เดี่ยว เพิ่ม
01 - 03 มิถุนายน  2562 13,999 4,000
14 - 16 มิถุนายน  2562 13,999 4,000
15 - 17 มิถุนายน  2562 13,999 4,000
21 - 23 มิถุนายน  2562 13,999 4,000
22 - 24 มิถุนายน  2562 13,999 4,000
28 - 30 มิถุนายน  2562 13,999 4,000
29 มิถุนายน -  01 กรกฏาคม 2562 13,999 4,000
05 - 07 กรกฏาคม  2562 15,999 4,000
06 - 08 กรกฏาคม  2562 15,999 4,000
12 - 14 กรกฏาคม  2562 15,999 4,000
13 - 15 กรกฏาคม  2562 15,999 4,000
27 -29 กรกฏาคม  2562 16,999 4,000
10 - 12 สิงหาคม  2562 16,999 4,000
16 - 18 สิงหาคม  2562 15,999 4,000
17 - 19 สิงหาคม  2562 15,999 4,000
23 - 25 สิงหาคม  2562 15,999 4,000
24 - 26 สิงหาคม  2562 15,999 4,000
30 สิงหาคม - 01 กันยายน  2562 15,999 4,000
31 สิงหาคม - 02 กันยายน  2562 15,999 4,000
06 - 08 กันยายน  2562 14,999 4,000
07 - 09 กันยายน  2562 14,999 4,000
13 - 15 กันยายน  2562 14,999 4,000
14 - 16 กันยายน  2562 14,999 4,000
20 - 22 กันยายน  2562 14,999 4,000
21 - 23 กันยายน  2562 14,999 4,000
11 - 13 ตุลาคม  2562 16,999 4,000
12 - 14 ตุลาคม  2562 18,999 4,000
18 - 20 ตุลาคม  2562 16,999 4,000
19 - 21 ตุลาคม  2562 16,999 4,000
25 - 27 ตุลาคม  2562 16,999 4,000
26 - 28 ตุลาคม  2562 16,999 4,000
01 - 03 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
02 - 04 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
08 - 10 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
09 - 11 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
15 - 17 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
16 - 18 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
22 - 24 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
23 - 25 พฤศจิกายน  2562 15,999 4,000
29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
30 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
05 - 07 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
06 - 08 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
07 - 09 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
08 - 10 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
13 - 15 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
14 - 16 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
20 - 22 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
21 - 23 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
22 - 24 ธันวาคม  2562 15,999 4,000
27 - 29 ธันวาคม  2562 19,999 5,000
28 - 30 ธันวาคม  2562 21,999 5,000
29 - 31 ธันวาคม  2562 21,999 5,000
30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม  2563 23,999 5,000
31 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม  2563 23,999 5,000
03 - 05 มกราคม 2563 14,999 4,000
04 - 06 มกราคม 2563 14,999 4,000
10 - 12 มกราคม 2563 15,999 4,000
11 - 13 มกราคม 2563 15,999 4,000
17 - 19 มกราคม 2563 15,999 4,000
จองโปรแกรมทัวร์
จองโปรแกรมทัวร์
ชื่อ-นามสกุล :
*
เบอร์โทร :
*
Line (ถ้ามี)
Email (ถ้ามี)
จำนวนผู้เดินทาง
หมายเหตุ
Security Code