0
 • 045-951-211 (Office)
 • 093-323-4868 (หญิง) 
 • 095-616-3574 (โบ๊ท) 
 • 093-325-7193 (ป๊อป) 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2018-12-03
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 183,382 ครั้ง
Online : 16 คน
จำนวนสินค้า : 178 รายการ

มีผู้ชม 186 ครั้ง
HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SPRING 5 วัน 3 คืน (ZE) มี.ค. - พ.ค.63
รหัสสินค้า : HPT_HKS-ZE53-A02
ราคา ฿12,999.00THB
 • สวนศิลปะอันยาง
 • สะพานกระจกแก้ว
 • เกาะนามิ
 • ป้อมปราการฮวาซอง
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ศูนย์เครื่องสำอาง
 • ช้อปปิ้งย่าน HONG-IK STREET
 • ศูนย์โสมเกาหลี
 • ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู
 • พระราชวังเคียงบ็อค
 • ชมดอกซากุระเกาหลี
 • เรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย
 • ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 • ศูนย์พลอยแอมเมทิส
 • N SEOUL TOWER
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก เดี่ยว เพิ่ม
01-05 มีนาคม 2563 12,999 5,000
02-06 มีนาคม 2563 12,999 5,000
03-07 มีนาคม 2563 12,999 5,000
04-08 มีนาคม 2563 13,999 5,000
05-09 มีนาคม 2563 13,999 5,000
06-10 มีนาคม 2563 13,999 5,000
07-11 มีนาคม 2563 13,999 5,000
08-12 มีนาคม 2563 12,999 5,000
09-13 มีนาคม 2563 12,999 5,000
10-14 มีนาคม 2563 12,999 5,000
11-15 มีนาคม 2563 13,999 5,000
12-16 มีนาคม 2563 13,999 5,000
13-17 มีนาคม 2563 13,999 5,000
14-18 มีนาคม 2563 13,999 5,000
15-19 มีนาคม 2563 12,999 5,000
16-20 มีนาคม 2563 12,999 5,000
17-21 มีนาคม 2563 12,999 5,000
18-22 มีนาคม 2563 13,999 5,000
19-23 มีนาคม 2563 13,999 5,000
20-24 มีนาคม 2563 13,999 5,000
21-25 มีนาคม 2563 13,999 5,000
22-26 มีนาคม 2563 12,999 5,000
23-27 มีนาคม 2563 12,999 5,000
24-28 มีนาคม 2563 12,999 5,000
25-29 มีนาคม 2563 13,999 5,000
26-30 มีนาคม 2563 13,999 5,000
27-31 มีนาคม 2563 13,999 5,000
28 มี.ค.-01 เม.ย. 2563 13,999 5,000
29 มี.ค.-02 เม.ย. 2563 12,999 5,000
30 มี.ค.-03 เม.ย. 2563 12,999 5,000
31 มี.ค.-04 เม.ย. 2563 12,999 5,000
01-05 เมษายน 2563 15,999 5,000
02-06 เมษายน 2563 16,999 5,000
03-07 เมษายน 2563 16,999 5,000
04-08 เมษายน 2563 16,999 5,000
05-09 เมษายน 2563 14,999 5,000
06-10 เมษายน 2563 14,999 5,000
07-11 เมษายน 2563 14,999 5,000
08-12 เมษายน 2563 15,999 5,000
09-13 เมษายน 2563 15,999 5,000
10-14 เมษายน 2563 19,999 5,000
11-15 เมษายน 2563 21,999 5,000
12-16 เมษายน 2563 21,999 5,000
13-17 เมษายน 2563 21,999 5,000
14-18 เมษายน 2563 14,999 5,000
15-19 เมษายน 2563 15,999 5,000
16-20 เมษายน 2563 15,999 5,000
17-21 เมษายน 2563 15,999 5,000
18-22 เมษายน 2563 15,999 5,000
19-23 เมษายน 2563 14,999 5,000
20-24 เมษายน 2563 14,999 5,000
21-25 เมษายน 2563 14,999 5,000
22-26 เมษายน 2563 15,999 5,000
23-27 เมษายน 2563 15,999 5,000
24-28 เมษายน 2563 15,999 5,000
25-29 เมษายน 2563 15,999 5,000
 26-30 เมษายน 2563 14,999 5,000
27 เม.ย.-01 พ.ค. 2563 14,999 5,000
28 เม.ย.-02 พ.ค. 2563 14,999 5,000
29 เม.ย.-03 พ.ค. 2563 15,999 5,000
30 เม.ย.-04 พ.ค. 2563 17,999 5,000
01-05 พฤษภาคม 2563 17,999 5,000
 02-06 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000
03-07 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000
04-08 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
05-09 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
06-10 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
07-11 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
08-12 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
09-13 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
10-14 พฤษภาคม 2563 18,999 5,000
11-15 พฤษภาคม 2563 19,999 5,000
12-16 พฤษภาคม 2563 18,999 5,000
13-17 พฤษภาคม 2563 18,999 5,000
14-18 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
15-19 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
16-20 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
17-21 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
18-22 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
19-23 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
20-24 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
21-25 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
22-26 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
23-27 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
24-28 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
25-29 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
26-30 พฤษภาคม 2563 13,999 5,000
27-31 พฤษภาคม 2563 14,999 5,000
28 พ.ค.-01 มิ.ย. 2563 14,999 5,000
 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2563 14,999 5,000
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 2563 14,999 5,000
31 พ.ค.-04 มิ.ย. 2563 13,999 5,000
 
จองโปรแกรมทัวร์
จองโปรแกรมทัวร์
ชื่อ-นามสกุล :
*
เบอร์โทร :
*
Line (ถ้ามี)
Email (ถ้ามี)
จำนวนผู้เดินทาง
หมายเหตุ
Security Code