0
  • 045-951-211 (Office)
  • 093-323-4868 (หญิง) 
  • 095-616-3574 (โบ๊ท) 
  • 093-325-7193 (ป๊อป) 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2018-12-03
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 176,653 ครั้ง
Online : 17 คน
จำนวนสินค้า : 178 รายการ

PROGRAM TOUR / พม่า

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 16 รายการ
MYANMAR ... วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน (DD) พ.ค.63 0
MYANMAR ... วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน (DD) พ.ค.63
เจดีย์โบตาทาวน์ / ขอพรพระเทพทันใจ / สักการะ เทพกระซิบ / สักการะ พระนอนตาหวาน / นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊กอองซาน / นมัสการ พระหินอ่อน
WONDERFUL MYANMAR ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M) มี.ค. - ต.ค.63 0
WONDERFUL MYANMAR ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M) มี.ค. - ต.ค.63
ทำบุญ ณ วัดไจ๊คะวาย / ชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา / ชม แม่น้ำสะโตง / นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน / ชม พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง / นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง / ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น / นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลทส์โก โอบบุญ 3 วัน 2 คืน (8M) เม.ย. - ก.ย.63 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลทส์โก โอบบุญ 3 วัน 2 คืน (8M) เม.ย. - ก.ย.63
นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน / พัก บนอินทร์แขวน 1 คืน / ร่วมพิธีเทินพระธาตุบนศีรษะ เจดีย์คาบาเอ / เจดีย์ชเวมอดอ / ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ / พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ซีฟู๊ด
เกาหลี ปูซาน จินแฮ เลทส์โก บุญสุขโจ 3 วัน 2 คืน (8M) มี.ค.63 0
เกาหลี ปูซาน จินแฮ เลทส์โก บุญสุขโจ 3 วัน 2 คืน (8M) มี.ค.63
นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน / พักโรงแรม บนอินทร์แขวน 1 คืน / ร่วมพิธีเทินพระธาตุบนศีรษะ เจดีย์คาบาเอ / เจดีย์คาบาเอ พระราชวังบุเรงนอง / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์ / ขอพรดั่งใจกับ เทพทันใจ เทพกระซิบ / กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง อื่นๆมากมาย
มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG) มี.ค. - พ.ย.63 0
มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG) มี.ค. - พ.ย.63
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี / นมัสการเจดีย์ชเวสิกอง / ชมทุ่งทะเลเจดีย์ ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม / ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี สู่หมู่บ้านมิงกุน / สะพานไม้อูเป่ง / พระราชวังมัณฑะเลย์
เป๊ะปัง 9 วัดดัง MYANMAR ย่างกุ้ง EP.4 2 วัน 1 คืน (8M) ก.พ. - เม.ย.63 0
เป๊ะปัง 9 วัดดัง MYANMAR ย่างกุ้ง EP.4 2 วัน 1 คืน (8M) ก.พ. - เม.ย.63
ชาบู บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / พระพุทธรูปหยกขาว / วัดพระเขี้ยวแก้ว / เจดีย์มหาวิชยะ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ / สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน / พระงาทัตจี / พระเจดีย์กาบาเอ
มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน (PG) มี.ค. - พ.ค.63 0
มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน (PG) มี.ค. - พ.ค.63
ราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ชเวมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / เจดีย์โบตาทาวน์ / เทพกระซิบ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระเจดีย์ชเวสิกอง / วัดอนันดา และ วัดมนุหา / วัดกุบยางกี และ วัดติโลมินโล
PRO MYANMAR ย่างกุ้ง สิเรียม บุชาเทพทันใจ 2 องค์ 2 วัน 1 คืน (SL) ก.พ. - มิ.ย.63 0
PRO MYANMAR ย่างกุ้ง สิเรียม บุชาเทพทันใจ 2 องค์ 2 วัน 1 คืน (SL) ก.พ. - มิ.ย.63
ชม เจดีย์สุเหร่ / ขอพรเทพทันใจ / ชม เจดีย์โบตาทาวน์ / สักการะ เทพกระซิบ / นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง /กการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต / สักการะพระเกศาพระพุทธเจ้า ณ วัดบารมี / ชม วัดพระหินอ่อน / ชม ปางช้างเผือก
 MYANMAR ม่วนแต๊ อินแขวน เชียงใหม่ ย่างกุ้ง อินแขวน EP.2 3 วัน 2 คืน (UB) ม.ค. - เม.ย.63 0
MYANMAR ม่วนแต๊ อินแขวน เชียงใหม่ ย่างกุ้ง อินแขวน EP.2 3 วัน 2 คืน (UB) ม.ค. - เม.ย.63
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน / เจดีย์โบตาทาวน์ / พระเทพทันใจ / เทพกระซิบ / ตลากโบโจ๊ก อองซาน / ชาบูซีฟู๊ด / พระราชวังบุเรงนอง / พระธาตุอินแขวน / พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ / พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พม่าตาหวาน ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (8M) ม.ค. - เม.ย.63 0
พม่าตาหวาน ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (8M) ม.ค. - เม.ย.63
พระนอนตาหวาน / เจดีย์โบตาทาวน์ / พระเทพทันใจ / เทพกระซิบ / เจดีย์กาบาเอ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร / พระราชวังบุเรงนอง / วัดไจ้คะวาย / พระธาตุมุเตา / พระธาตุอินแขวน / พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว / เจดียไจ๊ปุ่น / ตลากโบโจ๊ก อองซาน
EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน (8M) ม.ค. - มี.ค.63 0
EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน (8M) ม.ค. - มี.ค.63
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง คู่บ้านคู่เมืองย่างกุ้ง /เจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี พระมหาเจดีย์มุเตา / นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา พระธาตุอินแขวน / สักการะขอพร เทพทันใจ+เทพกระซิบ / ตลาดสก็อต ตลาดใหญ่สุดในพม่า / พัก GRAND MERCURE YANGON ระดับ 5 ดาว
MYANMAR ม่วนใจ๋ 9 วัดดัง เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง EP.2 3 วัน 2 คืน (UB) ม.ค. - เม.ย.63 0
MYANMAR ม่วนใจ๋ 9 วัดดัง เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง EP.2 3 วัน 2 คืน (UB) ม.ค. - เม.ย.63
พระพุทธรูปหยกขาว / วัดพระเขี้ยวแก้ว / เจดีย์มหาวิชยะ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง / นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ / วัดบารมี / พระนอนตาหวาน / พระงาทัตจี / พระเจดีย์กาบาเอ / ช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต
MYANMAR .... 5 STAR ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD) ก.พ. - เม.ย.63 0
MYANMAR .... 5 STAR ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD) ก.พ. - เม.ย.63
พระลาภมุนี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / วัดพระทอง / มหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์โบตาทาวน์ / พระเทพทันใจ / เทพกระซิบ / วัดงาทัตจี / เจดีย์ไจ๊กะส่าน / วัดบารมี
PRO MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL) ธ.ค. - พ.ค.63 0
PRO MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL) ธ.ค. - พ.ค.63
พักหรู ระดับ 5 ดาว / (cable car) นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน / ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ / นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน / บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโก มหาเจดีย์ทอง 3 วัน 2 คืน (FD) ม.ค. - พ.ค.63 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโก มหาเจดีย์ทอง 3 วัน 2 คืน (FD) ม.ค. - พ.ค.63
พระธาตุอินเเขวน พักบนอินทร์แขวน 1 คืน / เจดีย์คาบาเอ พระราชวังบุเรงนอง / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์ / ขอพรดั่งใจกับเทพทันใจ เทพกระซิบ / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ซีฟู๊ด
มหัศจรรย์ ... MYANMAR โปรจัดให้ พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (SL) ม.ค. - เม.ย.63 0
มหัศจรรย์ ... MYANMAR โปรจัดให้ พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (SL) ม.ค. - เม.ย.63
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา / พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง / แม่น้ำสะโตง / เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน / ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

1 มีทั้งหมด 16 รายการ