0
 • 045-951-211 (Office)
 • 093-323-4868 (หญิง) 
 • 095-616-3574 (โบ๊ท) 
 • 093-325-7193 (ป๊อป) 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2018-12-03
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-05-05
จำนวนครั้งที่ชม : 112,378 ครั้ง
Online : 10 คน
จำนวนสินค้า : 178 รายการ

มีผู้ชม 26 ครั้ง
WONDERFUL MYANMAR ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M) มี.ค. - ต.ค.63
รหัสสินค้า : MPN_8M01_RGN
ราคา ฿13,900.00THB
 • ทำบุญ ณ วัดไจ๊คะวาย
 • ชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา
 • ชม แม่น้ำสะโตง
 • นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน
 • ชม พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง
 • ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
 • ชม เจดีย์ โปตาทาวน์
 • นมัสการ พระเทพทันใจ
 • ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 • ชม วัดพระหินอ่อน
 • พิเศษ เมนู เป็ดย่าง + สลัดกุ้งล็อบสเตอร์
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก เดี่ยว เพิ่ม
06 – 08 มีนาคม 2563 13,900 4,500
13 – 15 มีนาคม 2563 13,900 4,500
20 - 22 มีนาคม 2563 13,900 4,500
27 - 29 มีนาคม 2563 13,900 4,500
03 - 05 เมษายน 2563 13,900 4,500
17 - 19 เมษายน 2563 13,900 4,500
24 - 26 เมษายน 2563 13,900 4,500
01 – 03 พฤษภาคม 2563
(วันแรงงาน)
14,900 4,500
08 – 10 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
15 – 17 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
22 – 24 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
29 – 31 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
05 - 07  มิถุนายน 2563 13,900 4,500
12 – 14 มิถุนายน 2563 13,900 4,500
19 – 21  มิถุนายน 2563 13,900 4,500
26 – 28 มิถุนายน 2563 13,900 4,500
03 - 05 เมษายน 2563 13,900 4,500
17 - 19 เมษายน 2563 13,900 4,500
24 - 26 เมษายน 2563 13,900 4,500
01 – 03 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
08 – 10 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
15 – 17 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
22 – 24 พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
29 – 31  พฤษภาคม 2563 13,900 4,500
05 - 07  มิถุนายน 2563 13,900 4,500
12 – 14 มิถุนายน 2563 13,900 4,500
19 – 21 มิถุนายน 2563 13,900 4,500
26 – 28 มิถุนายน 2563 13,900 4,500
04 – 06 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
14,900 4,500
05 - 07 กรกฎาคม 2563 13,900 4,500
17 – 19 กรกฎาคม 2563 13,900 4,500
24 – 26 กรกฎาคม 2563 13,900 4,500
25 – 27 กรกฎาคม 2563 13,900 4,500
07 – 09 สิงหาคม 2563 13,900 4,500
10 – 12 สิงหาคม 2563
(วันแม่แห่งชาติ)
14,900 4,500
21 – 23 สิงหาคม 2563 13,900 4,500
28 – 30 สิงหาคม 2563 13,900 4,500
04 – 06 กันยายน 2563 13,900 4,500
11 – 13 กันยายน 2563 13,900 4,500
18 - 20 กันยายน 2563 13,900 4,500
25 – 27 กันยายน 2563 13,900 4,500
02 - 04 ตุลาคม 2563 13,900 4,500
10 – 12 ตุลาคม 2563 13,900 4,500
11 – 13 ตุลาคม 2563 13,900 4,500
16 – 18 ตุลาคม 2563 13,900 4,500
23 – 25 ตุลาคม 2563
(วันปิยมหาราช)
14,900 4,500
30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 13,900 4,500
 
จองโปรแกรมทัวร์
จองโปรแกรมทัวร์
ชื่อ-นามสกุล :
*
เบอร์โทร :
*
Line (ถ้ามี)
Email (ถ้ามี)
จำนวนผู้เดินทาง
หมายเหตุ
Security Code